Rättshjälp & rättsskydd

Rättsskydd

Om du har en företagsförsäkring eller hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist. Rättsskydd kan även finnas i en bilförsäkring samt i försäkringar som tecknats av bransch- och intresseorganisationer.

Det är försäkringsbolagets villkor som anger under vilka förutsättningar du har rätt att få rättsskydd. De flesta försäkringsbolag tar ut en självrisk som varierar mellan 20 och 25 procent av ärendets totala kostnader. Vidare är ersättningen begränsad till ett visst maximibelopp efter avdrag för självrisk. Självrisken faktureras löpande eller vid ditt ärendes avslut och betalas direkt till advokatbyrån. Som klient svarar du fullt ut för advokatbyråns ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du har en företagsförsäkring eller hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist. Rättsskydd kan även finnas i en bilförsäkring samt i försäkringar som tecknats av bransch- och intresseorganisationer. ​ Det är försäkringsbolagets villkor som anger under vilka förutsättningar du har rätt att få rättsskydd. De flesta försäkringsbolag tar ut en självrisk som varierar mellan 20 och 25 procent av ärendets totala kostnader. Vidare är ersättningen begränsad till ett visst maximibelopp efter avdrag för självrisk. Självrisken faktureras löpande eller vid ditt ärendes avslut och betalas direkt till advokatbyrån. Som klient svarar du fullt ut för advokatbyråns ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader. ​ Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd. RÄTTSSKYDD Om du inte kan utnyttja rättsskyddet i din försäkring, eller om du saknar försäkring, kan staten under vissa förutsättningar bevilja dig rättshjälp. Om du kan få rättshjälp eller inte styrs bl a av dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den advokat eller jurist som ska handlägga ditt ärende.

Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Därefter faktureras du löpande ett förskott eller vid avslut av ditt ärende som motsvarar den så kallade rättshjälpsavgift som fastställts för ditt ärende. Storleken på rättshjälpsavgiften bestäms av staten och varierar mellan två och fyrtio procent av dina totala kostnader, beroende på dina ekonomiska förhållanden.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.