Fastighet och entreprenadrätt

Bostadsrätt och köprätt

Fastighetsrätt är ett brett juridiskt område och en del av civilrätten. Rättsområdet delas ofta in i allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Fastighetsrätt omfattar lagstiftningen angående främst bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. En bostadsrätt är en fastighet som du äger. Tvister inom bostadsrätter kan handla om tvist om felansvar med säljaren eller köparen. Det kan också handla om en konflikt med bostadsrättsföreningen.

Köprätt är ett rättsområde som handlar om de juridiska frågor som är aktuella vid köp av en fastighet. Konflikter eller tvister vid bostadsköp handlar i många fall om vad som avtalats mellan parterna och säljaren och köparens handlande gentemot varandra. Vi på Altrium Advokatbyrå agerar återkommande ombud inom köprättens område. Vi har erfarenhet av att både representera säljare och köpare i tvister om fel i bostadsrätt. Vi har även hanterat andra typer av köpsrättsliga tvister såsom bilköp. Med vår samlade erfarenhet och stora kunskap ger vi dig som klient hos oss på Altrium Advokatbyrå ett personligt och professionellt bemötande. Vi kommer att hantera ditt ärende effektivt och noggrant för att du ska få den hjälp som du behöver i ditt ärende.

Hyresjuridik inom fastighetsrätt

Om du söker en advokat som kan bistå dig i fastighetsrättsärenden som handlar om bostadshyra eller lokalhyra så kan vår advokatbyrå Altrium hjälpa dig. Våra advokater är kunniga inom vad som gäller vid hyrning av en bostad eller kontorslokal. ​

Vi agerar återkommande ombud åt både hyresvärdar och hyresgäster inom kommersiell hyresrätt avseende lokaler samt i frågor som avser bostadslägenheter. Vi har erfarenhet av alla typer tvister som kan uppstå vid uppsägningar av lokaler såsom ärenden om medling och uppskov i hyresnämnden samt skadeståndstvister i allmän domstol och därtill anlitas vi även i frågor om överlåtelse och byte av bostadslägenheter. ​

Vi hanterar även fastighetsrättsliga tvister såsom fel i fastighet (och närbesläktade området fel i bostadsrätt) samt har även erfarenhet av överlåtelse av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag samt upprättande av olika typer av avtal såsom arrendeavtal. Ett arrende är ett hyresavtal avseende mark eller byggnad. Beroende på vad marken eller byggnaden ska använder för så finns olika sorters arrende. Det finns jordbruksarrende, bostadsarrende, lägenhetsarrende och anläggningsarrende.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt, som också kallas för entreprenadjuridik, avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och byggherre. Entreprenad innebär att en entreprenör lovar att utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid. Våra advokater hanterar entreprenadrättsliga ärenden, i såväl omfattande byggprojekt som mindre entreprenader.

Vi agerar återkommande ombud åt entreprenadföretag samt beställare i olika typer av entreprenadtvister och konsumententreprenader enligt konsumenttjänstlagen.  Vi har erfarenhet av att hjälpa konsumenter i tvister i konsumententreprenader med större nationella företag. Vi anlitas även återkommande av byggföretag i tvister med deras beställare. Vi har även hjälp till med att ta fram avtal för exploatering, byggnation och försäljning av hus i samband med att nybyggnation sker av större bostadsområden.

Våra advokater bistår dig i fastighetsrättsärenden

Vi på Altrium Advokatbyrå erbjuder dig som klient högkvalitativ juridisk rådgivning utifrån ditt fastighetsrättsärende. Inom fastighetsrätt kan ärenden handla om allt från köprättsliga frågor till entreprenadrätt. Vi biträder byggherrar/ beställare och entreprenörer som söker juridisk expertis inom fastighetsrätt. Med stor drivkraft och engagemang gör våra advokater alltid sitt yttersta.