Tvist / Tvistemål

Tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfarande

Ett tvistemål är en konflikt som uppstår mellan två eller flera parter. Parter omfattar vanligtvis privatpersoner, bolag eller föreningar. Den part som väcker åtal kallas för käranden och den som talan väcks mot kallas i tvistemål för svaranden. De regelverk som gäller vid tvistemål återfinns i rättegångsbalken. Tvistemål är mål där en allmän domstol handlägger mellan parter som inte kan komma överens. Vi på Altrium anlitas återkommande som ombud i olika processer i allmän domstol och skiljeförfarande.

Att tidigt ta kontakt med en kunnig och erfaren advokat är viktigt för att konflikten inte ska försvåras. Våra advokater på Altrium Advokatbyrå har erfarenhet av olika tvister och kan företräda dig som ombud i tvistemål. Det är också bra om du samlar och sparar bevis under tvisten eftersom det kan styrka din ställning i tvistemålet. Som part i en tvist är det viktigt att ha ett fullständigt utredningsmaterial, därför är det gynnsamt att spara alla bevis och dokument som berör din konflikt mellan dig och den andra parten.

Olika typer av tvistemål

Det finns olika typer av tvistemål. En tvist kan exempelvis handla om ett skadestånd, arvstvist, avtalstvist, skilsmässa, vårdnadstvist eller annat. Tvister kan uppstå på grund av att avtalsvillkor tolkas på olika sätt vilket leder till en avtalsrättslig tvist. En familjerättslig tvist kan i stället innebära en skilsmässa eller en vårdnadstvist. Oavsett orsaken till ditt tvistemål så företräder våra advokater dig i de flesta tvistemål.

Vi har erfarenhet av att hantera tvister inom alla de rättsområden som våra advokater arbetar inom. Vi företräder företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar i olika tvistemål. Med erfarenhet av att hantera både mindre och större tvister så är våra advokater på Altrium Advokatbyrå ett tryggt och pålitligt ombud för dig. Vi har agerat ombud i en mängd olika mål och bland annat drivit skadeståndstalan för hyresgäst vid uppsägning av lokal, agerat ombud i flera tvister mellan bolagsmän i handelsbolag, entreprenadtvister och arbetsrättsliga tvister, tvister om fel i fastighet och fel i bostadsrätt, tvister om arv och mycket mer.

Tvister med förlikning

Alla tvister leder inte till en domstolsförhandling. I många fall kan parterna förlikas innan tvisten hamnar i domstol. Ett tvistemål inleds genom att käranden lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Först kallar tingsrätten dig och den andra parten till en muntlig förberedelse där möjligheten till förlikning mellan er utreds. Att nå en förlikning före uppkomst av tvist i domstol är för många fördelaktigt eftersom tvistens sekretess upprätthålls. För privatpersoner kan behovet av förlikning bero på personliga områden och för företag ger sekretessen ett skydd för goodwill. Ett fullständigt utredningsunderlag är också viktigt som bevisning i förlikning eller domstol. Våra advokater har stor kunskap och erfarenhet av olika slags tvistemål under åren.

Erfarna advokater i tvistemål

Söker du juridisk rådgivning gällande en tvist? Våra advokater är specialiserade inom tvistemål. Vi erbjuder juridisk expertis inom många typer av tvister. Vi utformar vårt juridiska arbete enligt dina behov som klient och förstår att alla ärenden är unika. Vi lägger stort fokus på detaljer och arbetar med ambitionen att ditt ärende ska lösas på det mest optimala sättet. Om du eller ditt företag har hamnat i en tvist så är du välkommen att kontakta oss på Altrium Advokatbyrå. Vi erbjuder högkvalitativ juridisk rådgivning och stöd i ditt tvistemål.